....
home pagenoutatiorganigramareteaexameneolimpiadeprogramelinkuri    

 

 

NOUTATI

 

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de director/director adjunct din invatamantul preuniversitar, sesiunea iulie 2017, judetul GALATI

 

Concursul de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational - seria 11, sesiunea 2017

Anunt - organizarea concursului pentru ocuparea functiilor vacante de director si de director adjunct din unitatile de învatamânt de stat din judetul Galati

 

Concurs de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational anul 2016 - seria 10.

 

Concurs pentru ocuparea postului de sofer

Concurs pentru ocuparea postului de contabil sef

Rezultatele finale ale concursului de acordare a gradatiei de merit - mai 2016

Tabel nominal cuprinzand punctajele pentru concursul de acordare a gradatiei de merit in judetul Galati - mai 2016

Concurs pentru ocuparea postului de inspector scolar general adjunct

 

Grile criterii pentru acordarea gradatiei de merit in anul scolar 2015-2016

 

Regulament privind modul de utilizare a microbuzelor de transport scolar

Concurs de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational - seria a IX-a

 

Concurs pentru ocuparea postului de inspector scolar general

Rezultatele finale ale concursului pentru acordarea gradatiei de merit pentru anul 2015, dupa contestatii (la 01.07.2015)

Punctajele pentru concursul de obtinere gradatie de merit in anul scolar 2014-2015

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de inspector scolar

Lista documentelor necesare pentru inscrierea la concursul de ocupare a functiei de inspector scolar

Lista posturilor scoase la concurs

Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de inspector scolar din inspectoratele scolare

Tematica concurs si bibliografie

 

Concurs pentru ocuparea postului de inspector scolar general adjunct si director al Casei Corpului Didactic

Lista documentelor necesare pentru inscrierea la concurs

Bibliografia de concurs

Documente pentru intocmirea dosarului (descarca arhiva)

 

Grile criterii pentru acordarea gradatiei de merit in anul scolar 2014-2015

Personal didactic

Calendarul conform Metdologiei de acordare a gradatiei de merit 2015

Fisa gradatie de merit educatoare

Fisa gradatie de merit invatator/invatatoare

Fisa gradatie de merit profesor (actualizat la 12.03.2015)

Fisa gradatie de merit profesor psiholog

Fisa gradatie de merit cadru didactic pentru invatamanul special

Fisa gradatie de merit cadru didactic manager scolar (actualizat la 12.03.2015

Fisa garadatie de merit cadru didactic pentru invatamantul vocational

Fisa garadatie de merit cadru didactic pentru invatamantul sportiv suplimentar

Personal didactic auxiliar

Fisa gradatie de merit secretar

Fisa gradatie de merit administrator financiar

Fisa gradatie de merit informatician/administrator de retea (actualizat la 12.03.2015)

Fisa gradatie de merit asistent social (actualizat la 12.03.2015)

Fisa gradatie de merit administrator patrimoniu

Fisa gradatie de merit bibliotecar

Fisa gradatie de merit laborant

Fisa gradatie de merit pedagog scolar

Fisa gradatie de merit mediator scolar

Lista candidatilor admisi in etapa de selectie online pentru constituirea corpului de experti, sesiunea 2015, seria a 8-a

Lista candidatilor admisi in Corpul de experti - Galati

Lista candidatilor admisi dupa evaluare inainde de contestatii

Anunt contestatii

Anunt concurs pentru ocuparea pozitiei de inspector scolar general

Anunt concurs inspector scolar general, Galati

Metodologia de organizarea a concursului pentru inspector scolar general

Ordin de Ministru pentru modificarea metodologiei

Bibliografie concurs

Lista documente inscriere

Documente pentru intocmirea dosarului

Concurs de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational, sesiunea 2015, seria 8

Precizari privind concursul de selectie

Precizari privind numarul de locuri pentru seria 8

Metodologia privind organizarea si derularea concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational

Ordin pentru modificarea metodologiei

Anunt selectie parteneri in vederea depunerii proiectelor POSDRU

Anunt selectie operatori de teren

Inspectoratul Scolar Judetean implementeaza proiectul POSDRU/90/2.1/S/64310

Apelul 112 in Romania