....
home pagenoutatiorganigramareteaexameneolimpiadeprogramelinkuri    

 

 

DATE CU CARACTER PERSONAL

Pentru implementarea Regulamentului Uniunii Europene nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, va informam ca prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata doar pentru scopuri legitime,  în functie de calitatea beneficiarului de servicii ale sistemului educational preuniversitar .

•  Ce date personale prelucram?

Datele personale pe care le prelucram sunt date de identificare, demografice, statistice, sau alte date personale pe care le colectam direct de la angajatii din sistem, beneficiarii de educatie sau din alte surse atunci cand devii beneficiar de servicii educationale.

•  Cum prelucram datele tale personale?

Prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata prin procesarea datelor de identificare ale angajatilor sau beneficiarilor de servicii educationale (nume/prenume, CNP, domiciliu, rezultate examene scolare, concursuri, competitii etc.)

Parte din responsabilitatea noastra în aceasta relatie este si modul în care avem grija de datele tale personale pe care ni le-ai pus la dispozitie prin acord si cele obtinute din alte surse.

•  Care este scopul prelucrarii datelor personale ?

Prelucram datele tale cu caracter personal în scopul:

•  Stabilirii de raporturi legale de munca;

•  Popularii si gestionarii bazelor nationale de date referitoare la sistemul educational preuniversitar;

•  Stabilirea ierarhiilor cu prilejul examenelor nationale si a competitiilor scolare

•  Aplicarii programelor guvernamentale de sprijin financiar si de asitenta sociala;

•  Derularii de programe cu finantare europeana

•  Cu ce institutii colaboram pentru prelucrarea datelor tale personale?

Comunicam aceste date catre autoritati publice, operatori, terti sau împuterniciti, astfel:

•  Ministerul Educatie si institutii conexe acestuia, în caz de necesitate.

•  Primarii si servicii publice de asistenta sociala din cadrul unitatilor administrativ -teritoriale în care locuiti;

•  Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si structurile sale teritoriale, respectiv agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca ;

•  Agentia Nationala de Administrare Fiscala, respectiv organul fiscal în a carui raza teritoriala se afla situata primaria;

•  Inspectia Muncii, respectiv inspectoratul teritorial de munca,

•  Agentia Judeteana de Plati si Inspectii Sociale

•  Casa Nationala de Sanatate si structurile sale teritoriale, respectiv casele judetene de sanatate ;

•  Unitati bancare;

•  Directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului

•  Alte institutii ale statului român care pot furniza informatii necesare pentru îndeplinirea obligatiilor legale care îi revin operatorului Inspectoratul Scolar Judetean Galati si care rezulta din exercitarea atributiilor autoritatii publice.

•  Care este perioada pentru care vor fi prelucrate datele tale?

Mentionam ca pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luam în calcul durata pâna la încetarea raporturilor legale cu sistemul educational preuniversitar, precizând ca datele cu caracter personal sunt pastrate si stocate pe perioade mari de timp minim 50 de ani.

•  Care sunt drepturile tale?

Regulamentul confera mai multe drepturi persoanelor carora li se prelucreaza date personale astfel, pe lânga drepturile existente în prezent, regasim si alte drepturi noi.

Regulament 679/ 2016

Ghid privind dreptul la portabilitatea datelor

Ghid privind Responsabilul cu protectia datelor

Drepturile Persoanelor Vizate extras Regulament European 679/2016