Inspectoratul Școlar Județean Galaţi
LISTA
funcțiilor din cadrul instituției ce intră Ón categoria funcțiilor plătite din fonduri publice la data de 31.03.2021, publicată Ón
temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare
Nr. crt. Funcția Nivel studii Norma Salariul de bază lunar Gradație de merit (art. 38 și art. 5 anexa I cap. I din Legea-cadru nr. 153/2017) Indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de doctor 50%*1900 (art. 14 din Legea-cadru nr. 153/2017) Control financiar preventiv propriu (art. 15, art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017) Complexitatea muncii (Anexa VIII, cap. II, lit.A, pct. b din Legea-cadru nr. 153/2017) Spor de suprasolicitare neuropsihică (art. unic din Legea nr. 131/2019) Valoarea indemnizației de hrană (art. 18 alin. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017) Total salariu brut
(col.4 + col.6 + col.7 + col.9 + col.11 + col. 13 + col. 14)
- lei - % - lei - lei % - lei - % - lei - % - lei - - lei - - lei -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 inspector şcolar general S 1 9,217 25% 2,137           10% 1,129 347 12,830
2 inspector şcolar general adjunct S 1 8,641 25% 2,002           10% 1,061 347 12,051
3 inspector şcolar general adjunct S 1 8,641 25% 2,002           10% 1,061 347 12,051
4 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,793           10% 926 347 10,737
5 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,793           10% 926 347 10,737
6 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,793           10% 926 347 10,737
7 inspector școlar S 1 7,671               10% 747 347 8,765
8 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,793           10% 926 347 10,737
9 inspector școlar S 0.5 3,836 25% 898           10% 463 173 5,370
10 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,793 950         10% 926 347 11,687
11 inspector școlar S 0.5 3,836 25% 898           10% 463 173 5,370
12 inspector școlar S 0.5 3,836               10% 374 173 4,383
13 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,793           10% 926 347 10,737
14 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,793           10% 926 347 10,737
15 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,793           10% 926 347 10,737
16 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,793           10% 926 347 10,737
17 inspector școlar S 0.5 3,836 25% 898           10% 463 173 5,370
18 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,793           10% 926 347 10,737
19 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,793           10% 926 347 10,737
20 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,793           10% 926 347 10,737
21 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,793           10% 926 347 10,737
22 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,793           10% 926 347 10,737
23 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,793           10% 926 347 10,737
24 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,793           10% 926 347 10,737
25 contabil șef S 1 7,540       10% 610 15% 1,131     347 9,628
26 consilier gradul II, gradația 5 S 1 5,475                   347 5,822
27 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 5,389           15% 808     347 6,544
28 muncitor calificat I, gradația 5 M 1 3,548           15% 532     347 4,427
29 consilier juridic gradul IA, gradația 5 S 1 5,389           15% 808     347 6,544
30 auditor gradul IA, gradația 5 S 1 5,125           15% 769     347 6,241
31 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 5,389           15% 808     347 6,544
32 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 5,389           15% 808     347 6,544
33 șofer, gradația 5 M 1 3,548           15% 532     347 4,427
34 șef depozit I, gradația 5 M 1 4,031           15% 605     347 4,983
35 expert gradul IA, gradația 5 S 1 5,389           15% 808     347 6,544
36 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 5,071           15% 761     347 6,179
37 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 5,389           15% 808     347 6,544
38 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 5,389           15% 808     347 6,544
39 consilier gradul II,gradația 2 S 1 3,765           15% 565     347 4,677
40 expert gradul IA, gradația 5 S 1 5,389           15% 808     347 6,544
41 referent I, gradația 5 M 1 3,548           15% 532     347 4,427