Inspectoratul Școlar Județean Galaţi
LISTA
funcțiilor din cadrul instituției ce intră Ón categoria funcțiilor plătite din fonduri publice la data de 30.09.2020,
publicată Ón temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare
Nr. crt. Funcția Nivel studii Norma Salariul de bază lunar Gradație de merit (art. 38 și art. 5 anexa I cap. I din Legea-cadru nr. 153/2017) Indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de doctor 50%*1900 (art. 14 din Legea-cadru nr. 153/2017) Control financiar preventiv propriu (art. 15, art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017) Complexitatea muncii (Anexa VIII, cap. II, lit.A, pct. b din Legea-cadru nr. 153/2017) Spor de suprasolicitare neuropsihică (art. unic din Legea nr. 131/2019) Valoarea indemnizației de hrană (art. 18 alin. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017) Total salariu brut
(col.4 + col.6 + col.7 + col.9 + col.11 + col. 13 + col. 14)
Valoarea voucherelor de vacanță care au fost acordate Ón luna iulie 2020 conf. OUG nr. 8/2009, cu modificările și completările ulterioare
- lei - % - lei - lei % - lei - % - lei - % - lei - - lei - - lei - - lei -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 inspector şcolar general S 1 9,217 25% 2,137           10% 1,129 347 12,830 1,450
2 inspector şcolar general adjunct S 1 8,641 25% 2,002           10% 1,061 347 12,051 1,450
3 inspector şcolar general adjunct S 1 8,641 25% 2,002           10% 1,061 347 12,051 1,450
4 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,793           10% 926 347 10,737 1,450
5 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,793           10% 926 347 10,737 1,450
6 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,793           10% 926 347 10,737 1,450
7 inspector școlar S 0.5 3,836 25% 898           10% 463 173 5,370 1,450
8 inspector școlar S 1 7,671               10% 747 347 8,765 1,450
9 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,793           10% 926 347 10,737 1,450
10 inspector școlar S 0.5 3,836 25% 898           10% 463 173 5,370  
11 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,793 950         10% 926 347 11,687 1,450
12 inspector școlar S 0.5 3,836 25% 898           10% 463 173 5,370  
13 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,793           10% 926 347 10,737 1,450
14 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,793           10% 926 347 10,737 1,450
15 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,793           10% 926 347 10,737 1,450
16 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,793           10% 926 347 10,737 1,450
17 inspector școlar S 0.5 3,836 25% 898           10% 463 173 5,370  
18 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,793           10% 926 347 10,737 1,450
19 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,793           10% 926 347 10,737 1,450
20 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,793           10% 926 347 10,737 1,450
21 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,793           10% 926 347 10,737 1,450
22 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,793           10% 926 347 10,737 1,450
23 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,793           10% 926 347 10,737 1,450
24 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,793           10% 926 347 10,737 1,450
25 contabil șef S 1 7,540       10% 610 15% 1,131     347 9,628 1,450
26 consilier gradul II, gradația 5 S 1 5,475                   347 5,822 1,450
27 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 5,389           15% 808     347 6,544 1,450
28 muncitor calificat I, gradația 5 M 1 3,513           15% 527     347 4,387  
29 consilier juridic gradul IA, gradația 5 S 1 5,389           15% 808     347 6,544 1,450
30 auditor gradul IA, gradația 5 S 1 5,125           15% 769     347 6,241 1,450
31 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 5,389           15% 808     347 6,544 1,450
32 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 5,389           15% 808     347 6,544 1,450
33 șef depozit I, gradația 5 M 1 4,031           15% 605     347 4,983 1,450
34 expert gradul IA, gradația 5 S 1 5,389           15% 808     347 6,544 1,450
35 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 5,071           15% 761     347 6,179 1,450
36 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 5,389           15% 808     347 6,544 1,450
37 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 5,389           15% 808     347 6,544 1,450
38 consilier gradul II,gradația 2 S 1 3,765           15% 565     347 4,677 1,450
39 expert gradul IA, gradația 5 S 1 5,389           15% 808     347 6,544 1,450
40 referent I, gradația 5 M 1 3,513           15% 527     347 4,387 1,450
41 șofer, gradația 5 M 1 3,537           15% 531     347 4,415