Inspectoratul Școlar Județean Galaţi
LISTA
funcțiilor din cadrul instituției ce intră Ón categoria funcțiilor plătite din fonduri publice la data de 31.03.2019
publicate Ón temeiul art. 33 alin. 1 din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare
Nr. crt. Funcția Nivel studii Norma Salariul de bază lunar Gradație de merit (art. 38 și art. 5 anexa I cap. I din Legea-cadru nr. 153/2017) Indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de doctor 50%*1900 (art. 14 din Legea-cadru nr. 153/2017) Control financiar preventiv propriu (art. 15, art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017) Complexitatea muncii (Anexa VIII, cap. II, lit.A, pct.b din Legea-cadru nr. 153/2017) Valoarea indemnizației de hrană (art. 18 alin. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017) Total
(col.4 + col.6 + col.7 + col.9 + col.11 + col. 12)
Valoarea anuală a voucherelor de vacanță care urmează să fie acordate pentru anul 2019 conf. OUG nr. 8/2009
- lei - % - lei - lei % - lei - % - lei - - lei - - lei - - lei -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 inspector şcolar general S 1 9,183 25% 2,137           347 11,667 1,450
2 inspector şcolar general adjunct S 1 8,622 25% 2,002 950         347 11,921 1,450
3 inspector şcolar general adjunct S 1 8,622 25% 2,002           347 10,971 1,450
4 inspector școlar S 1 7,570 25% 1,793           347 9,710 1,450
5 inspector școlar S 1 7,570 25% 1,793           347 9,710 1,450
6 inspector școlar S 0.5 3,785 25% 898           173 4,856 1,450
7 inspector școlar S 1 7,570 25% 1,793           347 9,710 1,450
8 inspector școlar S 1 7,570 25% 1,793           347 9,710 1,450
9 inspector școlar S 1 7,570 25% 1,793           347 9,710 1,450
10 inspector școlar S 1 7,570 25% 1,793           347 9,710 1,450
11 inspector școlar S 1 7,570 25% 1,793           347 9,710 1,450
12 inspector școlar S 1 7,570 25% 1,793           347 9,710 1,450
13 inspector școlar S 1 7,570 25% 1,793           347 9,710 1,450
14 inspector școlar S 0.5 3,785 25% 898           173 4,856 1,450
15 inspector școlar S 1 7,570 25% 1,793           347 9,710 1,450
16 inspector școlar S 1 7,570 25% 1,793 950         347 10,660 1,450
17 inspector școlar S 0.5 3,785 25% 898           173 4,856 1,450
18 inspector școlar S 1 7,570 25% 1,793           347 9,710 1,450
19 inspector școlar S 0.5 3,785 25% 898           173 4,856 1,450
20 inspector școlar S 1 7,570 25% 1,793           347 9,710 1,450
21 inspector școlar S 1 7,570 25% 1,793           347 9,710 1,450
22 inspector școlar S 1 7,570 25% 1,793           347 9,710 1,450
23 inspector școlar S 1 7,570 25% 1,793           347 9,710 1,450
24 inspector școlar S 1 7,570 25% 1,793           347 9,710 1,450
25 contabil șef S 1 6,939       10% 571 15% 1,041 347 8,898 1,450
26 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 5,135           15% 770 347 6,252 1,450
27 consilier juridic gradul IA, gradația 5 S 1 5,135           15% 770 347 6,252 1,450
28 auditor gradul IA, gradația 5 S 1 4,685           15% 703 347 5,735 1,450
29 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 5,135           15% 770 347 6,252 1,450
30 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 5,135           15% 770 347 6,252 1,450
31 consilier gradul IA, gradația 4 S 1 5,050           15% 758 347 6,155 1,450
32 expert gradul IA, gradația 5 S 1 5,135           15% 770 347 6,252 1,450
33 consilier gradul II, gradația 5 S 1 5,318               347 5,665 1,450
34 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 5,135           15% 770 347 6,252 1,450
35 expert gradul IA, gradația 5 S 1 5,135           15% 770 347 6,252 1,450
36 referent I, gradația 5 M 1 2,788           15% 418 347 3,553 1,450
37 șofer, gradația 5 M 0.5 1,457           15% 219 173 1,849 1,450
38 șef depozit I, gradația 5 M 1 3,710           15% 557 347 4,614 1,450                                                                  
39 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 4,658           15% 699 347 5,704 1,450                                                                  
40 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 4,658           15% 699 347 5,704 1,450                                                                  
41 consilier gradul II,gradația 2 S 1 3,559           15% 534 347 4,440 1,450                                                                  
42 consilier gradul IA, gradația 3 S 0.5 2,168           15% 325   2,493                                                                    
43 muncitor calificat I, gradația 5 M 1 2,759           15% 414 347 3,520 1,450