INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI
ANUL ŞCOLAR 2015-2016
SITUAŢIA POSTURILOR PE CATEGORII DE PERSONAL SI PE FUNCŢII
DIN INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. crt Compartiment/Funcţia Titularul postului Număr posturi
I CONDUCERE   3
1 Inspector şcolar general prof. MIOARA ENACHE 1
2 Inspector şcolar general-adjunct  prof. POMPILIA CHIFU 1
3 Inspector şcolar general-adjunct  prof. DOINIȚA POPA 1
II DOMENIUL MANAGEMENT   7
1 Inspector şcolar pentru management instituțional prof. MOZA AURA 0.5
2 Inspector şcolar pentru management instituțional prof. CAMELIA DIMA 1
3 Inspector şcolar pentru management instituțional prof. CRISTACHE ALICE 1
4 Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane prof. TATIANA SAULEA 1
5 Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane prof. MONICA  MUȘUNOIU NOVETSCHI  0.5
6 Inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane1  prof. MARIANA MUSTAŢĂ 1
7 Inspector școlar pentru educație permanentă prof. LAURA  ONOSE 0.5
8 Inspector școlar pentru proiecte educaționale prof. OCTAVIAN PATRAȘCU 0.5
9 Inspector școlar pentru activități extrașcolare prof. OCTAVIAN PATRAȘCU 0.5
10 Inspector școlar pentru īnvățămānt particular și alternative educaționale prof. MARIUS CUZUB PUŢANU 0.5
III DOMENIUL CURRICULUM ȘI INSPECȚIE ȘCOLARĂ   12
1 Inspector școlar pentru educație timpurie prof. ENACHE OANA IULIANA 1
2 Inspector școlar pentru īnvăţămāntul primar prof. TEODOR  ŞTEFĂNICĂ 1
3 Inspector școlar  pentru īnvăţămāntul primar prof. MARICEL LAZĂR 0.5
4 Inspector școlar pentru limba şi literatura romānă2  prof. NICOLETA CRĪNGANU 1
5 Inspector şcolar pentru limbi moderne3 prof. LAURA BĂLAN 1
6 Inspector şcolar  pentru matematică prof. VIORICA BUJOR 1
7 Inspector şcolar pentru informatică  prof. MONICA  MUȘUNOIU NOVETSCHI  0.5
8 Inspector şcolar  pentru fizică prof. LAURA  ONOSE 0.5
9 Inspector şcolar  pentru chimie prof. IULIANA TRIFAN 0.5
10 Inspector şcolar  pentru geografie  prof. MARIUS CUZUB PUŢANU 0.5
11 Inspector şcolar  pentru istorie şi discipline socio-umane  prof. NENU CAMELIA MARIANA 0.5
12 Inspector şcolar  pentru arte prof. DAN DRĂGOI 0.5
13 Inspector şcolar  pentru religie  prof. BULGARU COSTEL 0.5
14 Inspector şcolar  pentru educaţie fizică şi sport  prof. EMILIAN PĂTRU 1
15 Inspector şcolar pentru īnvăţămānt profesional şi tehnic  prof. AURA MOZA 0.5
16 Inspector şcolar  pentru īnvăţămānt profesional şi tehnic  prof. CORINA TATU 1
17 Inspector şcolar  pentru minorităţi naţionale - rromi  prof. MARICEL LAZĂR 0.5
A. TOTAL POSTURI PERSONAL DIDACTIC / NORME DIDACTICE   22
  Financiar contabilitate   2.5
1 Contabil şef ec. MOISII CHIŢA  1
2 Consilier IA  ec. MANEA  GEANINA STELIANA 1
3 Referent I  MARIA  SIMION 0.5
  Audit   1
1 Referent se specialitate  ec. CONSTANTIN CORBAN 1
  Juridic   1
1 Consilier juridic IA jur. COSTICĂ COŞTOI 1
  Secretariat şi arhivă   1
1 Consilier IA CORNELIA FELEA 1
  Informatizare     2
1 Expert IA  inf. MARIA MĪNDRU 1
2 Informatician inf. MARIOARA PREDA 1
  Reţea şcolară, plan şcolarizare   1
1 Consilier IA ec. MIHAELA GAIU 1
  Normare, salarizare   1
1 Consilier I A ec. ELENA NEDELCU 1
  Tehnic Administrativ   2.5
1 Expert IA ing. JANETA SAVA 1
2 Consilier IA IOANA APOSTOL 1
3 Sofer vacant 0.5
B. TOTAL POSTURI PERSONAL  NEDIDACTIC    12
  TOTAL POSTURI/NORME (A+B)   34
1 Inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane coordonează activitatea şi pentru disciplina biologie
2 Inspectorul şcolar pentru limba şi literatura romānă coordonează activitatea şi pentru disciplina limba latină
3 Inspectorul şcolar pentru  limba engleză coordonează activitatea şi pentru disciplinele limba franceza, limba germană, limba spaniola, limba italiana şi limba rusă