Nr.4060 / 12.05.2021
Aprobat īn Comisia Paritară din data de 10.05.2021
Aprobat īn Consiliul de Administrație din data de 11.05.2021
 
Numărul gradațiilor de merit și punctajul minim pe categorii de personal
 și pe discipline/domenii/niveluri de īnvățămānt in judetul GALATI
2021
Nr. crt. Specialitatea Nr.locuri Punctajul minim
1 Educatoare 28 75
2 Īnvățători 43
3 Limba romānă 6
4 Limba engleză 25
5 Limba franceză 7
6 Limba germană 1
7 Limba rromani maternă 1
8 Istorie 3
9 Socio-umane 1
10 Economie, economie aplicată, educație antreprenorială 1
11 Religie 4
12 Geografie 2
13 Matematică 11
14 Informatică 6
15 Fizică  5
16 Chimie 1
17 Biologie 4
18 Educație muzicală, educație plastică (īnvățămānt de masă + īnvățămānt vocațional) 12
19 Educație fizică, educație fizică și sport 14
20 Cluburi sportive școlare
21 Consiliere psihopedagogică (CJAP/CMAP), Consiliere psihopedagogică (cabinet asistență psihopedagogică) 3
22 Palate și cluburile copiilor 2
23 Discipline tehnice 11
Pregătire și instruire practică
24 Educatoare/educator (īnvățămānt special preșcolar), īnvățător-educator, īnvățător itinerant, profesor-educator, psihopedagogie specială/profesor psihopedagog, profesor itinerant, kinetoterapie, maistru activități de profesionalizare (īnvățămānt special gimnazial), centre logopedice 7
25 Profesor metodist Casa Corpului Didactic Galați 0 75
26 Manageri unități de īnvățămānt 36
  Total 234  
27 Secretare 6 75
28 Bibliotecari 6
29 Administratori financiari 8
30 Administratori patrimoniu 3
31 Alții (pedagog școlar, corepetitor, mediator școlar, asistent social etc) 4
32 Antrenori 1
33 Ingineri de sistem 2
34 Laboranți 3
  Total 33  
  Total general 267