PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ŞCOALĂ PROFESIONALĂ DE 3 ANI - ZI,  ANUL ȘCOLAR  2019-2020
         
Nr. crt. UNITATEA SCOLARA Nr. clase Nr. elevi cod fișă înscriere
1 COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" GALAŢI 1 28  
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Bucătar  0.5 14 601
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație 0.5 14 599
2 LICEUL TEHNOLOGIC "GENERAL DE MARINĂ NICOLAE DUMITRESCU MAICAN" GALAȚI (Liceul de Marina) 2 56  
  MECANICĂ / Marinar 1 28 535
  MECANICĂ / Motorist nave 1 28 526
3 LICEUL TEHNOLOGIC "RADU NEGRU" GALAŢI 3 84  
  ELECTROMECANICĂ /  Electromecanic nave 1 28 544
  MECANICĂ / Lăcătuș construcții navale 0.5 14 502
  MECANICĂ / Tubulator naval 0.5 14 503
  MECANICĂ / Sudor 1 28 511
4 LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" GALATI 2 56  
  ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI / Electronist aparate și echipamente 1 28 551
  MECANICĂ / Lăcătuș construcții navale 0.5 14 502
  MECANICĂ / Strungar 0.5 14 507
5 LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL DIMO" GALAŢI 2 56  
  ELECTRIC / Electrician exploatare joasă tensiune 2 56 567
6 LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO "TRAIAN VUIA" GALAŢI 3 84  
  MECANICĂ / Mecanic auto 2 56 527
  MECANICĂ / Tinichigiu vopsitor auto 1 28 506
7 LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I" GALAŢI (Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate) 1 28  
  ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI / Electronist aparate și echipamente 0.5 14 551
  ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI / Electronist rețele de telecomunicații 0.5 14 552
8 COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA "ELENA DOAMNA" GALAŢI 1 28  
  INDUSTRIE ALIMENTARĂ / Brutar - patiser - preparator produse făinoase 0.5 14 603
  INDUSTRIE ALIMENTARĂ /Preparator produse din carne și pește 0.5 14 604
9 LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM ȘI ALIMENTAȚIE "DUMITRU MOŢOC" GALAȚI 4 112  
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Cofetar-patiser 1 28 600
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Bucătar 1.5 42 601
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație 1.5 42 599
10 LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" GALAŢI 1 28  
  CONSTRUCŢII INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze 0.5 14 580
  CONSTRUCŢII INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar 0.5 14 578
11 LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" GALAŢI, structură LICEUL TEHNOLOGIC "SF.IOAN" GALAȚI                                                                                                   3 84  
  ESTETICĂ ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC / Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 2 56 630
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Cofetar-patiser 1 28 600
12 LICEUL TEHNOLOGIC "ELENA CARAGIANI" TECUCI 6 168  
  COMERȚ / Comerciant - vânzător 0.5 14 597
  ELECTRIC / Electrician exploatare joasă tensiune 1 28 567
  INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE / Confecţioner produse textile 0.5 14 620
  MECANICĂ / Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice 0.5 14 505
  MECANICĂ / Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic 0.5 14 501
  MECANICĂ / Mecanic auto 1 28 527
  MECANICĂ / Operator la mașini cu comandă numerică 1 28 530
  MECANICĂ / Sudor 0.5 14 511
  TURISM ȘI ALIMENTAȚIE / Lucrător hotelier 0.5 14 598
13 LICEUL TEHNOLOGIC "OVID CALEDONIU" TECUCI 6 168  
  COMERȚ / Comerciant - vânzător 1 28 597
  COMERȚ / Recepționer - distribuitor 1 28 596
  CONSTRUCŢII INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / Zidar - pietrar - tencuitor 1 28 578
  ESTETICĂ ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC / Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 1 28 630
  INDUSTRIE ALIMENTARĂ / Brutar - patiser - preparator produse făinoase 1 28 603
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Bucătar 1 28 601
14 LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL BUJOR" ORAŞ BEREŞTI 1 28  
  AGRICULTURĂ / Agricultor culturi de câmp 0.5 14 587
  MECANICĂ / Lăcătuș mecanic prestări servicii 0.5 14 538
15 LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA GRIGORESCU" ORAŞ TG.BUJOR 3 84  
  ESTETICĂ ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC / Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 1 28 630
  FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN / Tâmplar universal 1 28 613
  INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE / Confecţioner produse textile 1 28 620
16 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 COMUNA CUDALBI                                                                                    1 28  
  MECANICĂ / Mecanic agricol 0.5 14 536
  MECANICĂ / Sudor 0.5 14 511
17 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 COMUNA COROD                                                                                           1 28  
  ESTETICĂ ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC / Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 0.5 14 630
  MECANICĂ / Mecanic agricol 0.5 14 536
18 ȘCOALA PROFESIONALĂ "HORTENSIA PAPADAT BENGESCU" COMUNA IVEŞTI 2 56  
  INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE / Confecţioner produse textile 1 28 620
  MECANICĂ / Lăcătuş construcții metalice și utilaj tehnologic 1 28 501
19 LICEUL TEHNOLOGIC "COSTACHE CONACHI" COMUNA PECHEA 1 28  
  MECANICĂ / Lăcătuş mecanic prestări servicii 1 28 538
20 LICEUL TEHNOLOGIC "TUDOR VLADIMIRESCU" COMUNA T.VLADIMIRESCU 1 28  
  COMERȚ / Recepționer - distribuitor 0.5 14 596
  INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE / Confecţioner produse textile 0.5 14 620
* TOTAL GENERAL 45 1260